--Kiến Thức Kế Toán

Kiến Thức Kế Toán

Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra

Căn cứ vào:  + Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa [...]

By | Tháng Tư 12th, 2018|Categories: Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

Những trường hợp sau thì bị ấn định thuế

Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp [...]

Những lưu ý khi bị kiểm tra, thanh tra thuế

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm. Thanh tra không quá 1 lần 1 năm (Tham khảo chỉ thị 20/CT-TTg). Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng một nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm. Ví dụ thanh tra thuế và thanh tra môi trường trong cùng 1 năm cho cùng 1 đơn vị thì không vi phạm quy định. […]

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý – ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 dành một số điều khoản quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Xung quanh chức danh này, còn có một số hướng dẫn và quy định bên lề mà bạn nên biết: […]

Quy định mới về hồ sơ xóa nợ thuế với doanh nghiệp bị tuyên phá sản – Thông tư 79/2017/TT-BTC

Thông tư 79/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017) về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định mới sẽ bao gồm: – Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013); […]

Chiết khấu thương mại – Những điểm cần lưu ý

Chiết khấu thương mại thực chất là việc bán giảm giá so với niêm yết nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn (khoản 1c Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Chuẩn mực kế [...]

By | Tháng Tám 10th, 2017|Categories: Kiến Thức Kế Toán|Tags: |0 Comments

Chiết khấu thương mại – Bên mua

* Nếu khoản chiết khấu cho số lượng hàng đang mua => Nhập kho theo đúng số lượng và giá trị sau chiết khấu => xem như đơn giá giảm * Nếu khoản chiết khấu [...]

By | Tháng Bảy 24th, 2017|Categories: Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN KIỂM TRA TRƯỚC KHI LÊN BCTC VÀ QUYẾT TOÁN

1. Ghi nhận thuế môn bài đầu năm tài chính a) Ghi nhận thuế môn bài phải nộp: Nợ TK 6422 ( TT133)/6425( TT200) Có TK 3338 b) Chi tiền nộp thuế môn bài: Nợ [...]

By | Tháng Mười Hai 14th, 2016|Categories: Kiến Thức Kế Toán|Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN KIỂM TRA TRƯỚC KHI LÊN BCTC VÀ QUYẾT TOÁN

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

Rất nhiều kế toán lúng túng trong việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT. Kế toán TP xin hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm [...]

Call Now ButtonGọi Ngay