-Tag:Thành lập công ty; Dịch vụ kế toán uy tín; 0973662212; 0934606779; Đào tạo kế toán thực hành tại tphcm

Làm việc nhiều nơi quyết toán thuế TNCN ở đâu

Tổng cục thuế đã có câu trả lời hết sức rõ ràng về vấn đề này (Công văn 261/TCT-TNCN, ngày 17/01/2018) Cụ thể như sau: -  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã [...]

By | Tháng Ba 4th, 2018|Thuế TNCN|0 Comments

Những trường hợp sau thì bị ấn định thuế

Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Có [...]

By | Tháng Chín 10th, 2017|Kiến Thức Kế Toán, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế XK, NK|0 Comments

Những khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

Thời gian gần đây rất nhiều bạn hỏi về đóng BHXH năm 2018, nay ketoantp đưa ra những khoản thu nhập không tính đóng BHXH như sau: 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến 2. Tiền ăn giữa ca 3. Tiền hỗ trợ [...]

By | Tháng Chín 10th, 2017|Tiền Lương - BHXH|0 Comments

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ

Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn, vì thế Tổng cục thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS, theo đó hướng dẫn thực hiện việc viết tắt hóa đơn theo 4 công văn sau: 1. Công văn 4291/TCT-CS, ngày 10/12/2013 Khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ|0 Comments

Những lưu ý khi bị kiểm tra, thanh tra thuế

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm. Thanh tra không quá 1 lần 1 năm (Tham khảo chỉ thị 20/CT-TTg). Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng một nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm. Ví dụ thanh tra thuế và thanh tra môi trường trong cùng 1 năm cho cùng 1 đơn vị thì không vi phạm quy định. […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

Hướng dẫn các trường hợp phải lập biên bản thu hồi đối với hóa đơn viết sai – Hóa đơn

Có rất nhiều trường hợp kế toán băn khoăn khi viết hóa đơn sai đã xé khỏi cuống nhưng lại chưa giao cho khách hàng thì có phải lập biên bản thu hồi hay không, thông tư lại không nói rõ. Nay, Tổng cục thuế đã có Công văn 3396/TCT-CS ngày 31/07/2017, hướng dẫn rõ ràng rồi nhé: Theo Tổng cục thuế: Người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau: […]

By | Tháng Tám 17th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ|0 Comments
Call Now ButtonGọi Ngay