Những khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

Thời gian gần đây rất nhiều bạn hỏi về đóng BHXH năm 2018, nay ketoantp đưa ra những khoản thu nhập không tính đóng BHXH như sau: 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến 2. Tiền ăn giữa ca 3. Tiền hỗ trợ [...]