-Tag:Khai báo thuế

Những trường hợp sau thì bị ấn định thuế

Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Có [...]

By | Tháng Chín 10th, 2017|Kiến Thức Kế Toán, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế XK, NK|0 Comments

Những khoản không tính đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2018

Thời gian gần đây rất nhiều bạn hỏi về đóng BHXH năm 2018, nay ketoantp đưa ra những khoản thu nhập không tính đóng BHXH như sau: 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến 2. Tiền ăn giữa ca 3. Tiền hỗ trợ [...]

By | Tháng Chín 10th, 2017|Tiền Lương - BHXH|0 Comments

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ

Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn, vì thế Tổng cục thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS, theo đó hướng dẫn thực hiện việc viết tắt hóa đơn theo 4 công văn sau: 1. Công văn 4291/TCT-CS, ngày 10/12/2013 Khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ|0 Comments

Những lưu ý khi bị kiểm tra, thanh tra thuế

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm. Thanh tra không quá 1 lần 1 năm (Tham khảo chỉ thị 20/CT-TTg). Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng một nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm. Ví dụ thanh tra thuế và thanh tra môi trường trong cùng 1 năm cho cùng 1 đơn vị thì không vi phạm quy định. […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

Những công việc kế toán cần chuẩn bị cho năm 2018

Còn khá nhiều ngày nữa mới đến năm  2018, tuy nhiên những quy định có lộ trình áp dụng từ năm 2018 sẽ phải chuẩn bị ngay từ hôm nay 1. Bảo hiểm TNLĐ – tính đóng cho cả HĐLD dưới 3 tháng Phí bảo hiểm tai nạn lao động là khoản phí dành riêng cho doanh nghiệp, người lao động được miễn đóng. Mức đóng là 1% quỹ tiền lương đóng BHXH, từ 1/6/2017 được giảm còn 0,5% Đối tượng đóng là người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, từ 2018, đối tượng này mở rộng cho cả những HĐLĐ từ… 1 tháng trở lên. (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017) […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Tiền Lương - BHXH|0 Comments

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý – ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 dành một số điều khoản quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Xung quanh chức danh này, còn có một số hướng dẫn và quy định bên lề mà bạn nên biết: […]

By | Tháng Tám 28th, 2017|Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

THÔNG BÁO VIỆC MỞ LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TẠI QUẬN 10 – HỌC TỐI 3 5 7 – THÁNG 10/2017

DẠY TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ PHÁT SINH (Học đi đôi với hành) * Cập nhập văn bản pháp luật ( VBPL) thuế môn bài: => Hướng dẫn khai thuế môn bài * Cập nhật các chính sách thuế GTGT, hóa đơn chứng từ: => Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng trên HTKK => [...]

By | Tháng Tám 22nd, 2017|Đào Tạo Kế Toán|0 Comments

Quy định mới về hồ sơ xóa nợ thuế với doanh nghiệp bị tuyên phá sản – Thông tư 79/2017/TT-BTC

Thông tư 79/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017) về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định mới sẽ bao gồm: – Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013); […]

By | Tháng Tám 22nd, 2017|Kiến Thức Kế Toán|0 Comments

Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Ngày 15/8/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Theo đó: - NSDLĐ khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến [...]

By | Tháng Tám 22nd, 2017|Tiền Lương - BHXH|0 Comments

Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó: – Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN gồm: + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi. + Cán bộ, công chức, viên chức; riêng cán bộ, công chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng BHTN. + Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. […]

By | Tháng Tám 22nd, 2017|Tiền Lương - BHXH|0 Comments
Call Now ButtonGọi Ngay