Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpTheo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư, kể từ ngày 15/1/2016. Khi Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký thuế; thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng, kho bạc … Thì DN phải dùng mẫu Phụ lục II-1.

Hồ sơ gồm:

1. Mẫu PL II-1 (2 bản): File Mẫu Phụ lục II-1
2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ: File Mẫu tham khảo
3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên): File Mục lục hồ sơ
4. Giấy ủy quyền: File Mẫu giấy ủy quyền
5. Giấy CMDN photo công chứng (  Nhớ mang theo bảng gốc để đối chiếu)
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Hiện nay Kế Toán TP đang cung câp các gói dịch vụ sau đây:

– Dịch vụ thành lập công ty
– Dịch vụ kê khai thuế ban đầu
– Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ( Khai thuế, lập sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế )
– Dịch vụ soát xét sổ sách trước khi quyết toán với cơ quan thuế
– Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành
– 0973 662 212 – 0934 60 67 79