HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017 VÀ CẤP MST NGƯỜI PHỤ THUỘC

Căn cứ thực hiện:

  • Điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015
  • Công văn số: 5749/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT ngày 05/02/2018

Link tải Công văn 5749/CT-TNCN: CV-5749-huong-dan-QTT-và-cap-MST-NPT