Rất nhiều kế toán lúng túng trong việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT. Kế toán TP xin hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK

1. Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

 • Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh chỉ thực hiện khi đã hết thời hạn nộp tờ khai của kỳ có sai sót
 • Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khi doanh nghiệp phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.
 • Nếu kê khai bổ sung điều chỉnh lần 1 chưa đúng, thì doanh nghiệp tiếp tục kê khai bổ sung điều chỉnh lần 2, 3. Số liệu để so sánh lần khai bổ sung sau, là số liệu của tờ khai bổ sung trước liền kề
 • Chỉ điểu chỉnh bổ sung vào kỳ có sai sót, và kỳ phát hiện sai sót. Những kỳ khác không điều chỉnh
 • Sai sót tháng nào thì khai bổ sung điều chỉnh kỳ đó.
 • Sai sót chỉ tiêu nào, thì khai bổ sung điều chỉnh lại chỉ tiêu đó theo số đúng
 • Chỉ có những trường hợp khai bổ sung có chênh lệch về thuế thì phần mềm HTKK mới cho mẫu 01/KHBS
 • Nếu sai sót không làm thay đổi tiền thuế, thì làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của kỳ có sai sót gửi cơ quan thuế.
 • Không được bù trừ sai sót của các kỳ có sai sót với nhau
 • Nếu kê khai điều chỉnh làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp, thì mang tiền đi nộp, hoặc bù trừ số tiền nộp thừa vào kỳ sau
 • Nếu kê khai điều chỉnh làm ảnh hưởng tới số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, thì điều chỉnh vào chỉ tiêu 37.38 của kỳ phát hiện sai sót

2. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

A.Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng vẫn còn trong hạn kê khai thì các bạn chỉ cần lập lại tờ khai mới – tờ khai ban đầu ( số liệu đã điều chỉnh đúng) và nộp lại không dùng KHBS.

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

B. Khai thuế xong mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn kê khai thì:

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

1) Khai điều chỉnh làm thay đổi tiền thuế phải nộp thì: 

a) Nếu khai điều chỉnh làm tăng thuế GTGT phải nộp (tức là khi khai điều chỉnh thì chỉ tiêu số 40 trên mẫu KHBS là số dương)  thì chỉ cần khai KHBS lại tờ khai đã khai sai rồi nộp, đồng thời đóng tiền thuế tăng thêm và tiền nộp chậm vào ngân sách nhà nước là xong, không có gõ vào chỉ tiêu 37,38 của tờ khai tháng/quý hiện tại

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

b) Nếu khai điều chỉnh làm giảm thuế GTGT phải nộp (tức là khi khai điều chỉnh thì chỉ tiêu số 40 trên mẫu KHBS là số âm)  thì chỉ cần khai KHBS lại tờ khai đã khai sai rồi nộp, không có gõ vào chỉ tiêu 37,38 của tờ khai tháng/quý hiện tại, số tiền giảm này sẽ bù trừ với số phát sinh sau ( nếu có) hoặc làm thủ tục hoàn.

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

2) Khai điều chỉnh làm thay đổi tiền thuế được khấu trừ thì:
a) Nếu khai điều chỉnh làm tăng tiền thuế được khấu trừ ( Tức trên mẫu KHBS chỉ tiêu 43 là số dương )thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, các bạn phải gõ số tiền thuế tăng thêm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng/quý hiện tại.Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sótHướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sótb) Nếu khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ ( Tức trên mẫu KHBS chỉ tiêu 43 là số âm ) thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, các bạn phải gõ số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 trên mẫu KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại.Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sótHướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

c) Nếu khai điều chỉnh làm giảm tiền thuế được khấu trừ đồng thời làm tăng tiền thuế phải nộp ( Tức trên mẫu KHBS chỉ tiêu 43 là số âm, chỉ tiêu 40 là số dương  )thì ngoài việc làm KHBS lại tờ khai sai, các bạn phải gõ số tiền thuế được khấu trừ giảm ở chỉ tiêu 43 của tờ KHBS vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng/quý hiện tại. Đồng thời mang số tiền tăng thêm ở chỉ tiêu 40 nộp vào NSNN + tiền nộp chậm Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

Hiện nay Kế Toán TP đang cung câp các gói dịch vụ sau đây:

– Dịch vụ thành lập công ty
– Dịch vụ kê khai thuế ban đầu
– Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ( Khai thuế, lập sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế )
– Dịch vụ soát xét sổ sách trước khi quyết toán với cơ quan thuế
– Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành
Qúy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Kế toán TP có thể liên hệ theo thông tin bên dưới để dược tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất.
* 0973 662 212 – 0934 60 67 79
* [email protected]