-Dịch Vụ Kế Toán

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Thông tư số 160/2013/TT-BTC, Thông tư số 176/2014/TT-BTC và một số yêu cầu của người sử dụng Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về [...]

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.3.8

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và một số yêu cầu [...]

Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày 28/6/2016 Bộ Tài chính  ra TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo đó, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau: - Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế. - Chấm dứt hiệu lực MST, khôi phục MST, tạm ngừng kinh doanh. - Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức. - Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật DN thực hiện [...]

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số [...]

Tổng cục thuế vừa có công văn 1434/TCT-KK ngày 07/04/2016 về việc gia hạn nộp mẫu 06/GTGT tới ngày 30/4/2016

- Tin vui cho các doanh nghiệp chưa nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khấu trừ. Tổng cục thuế vừa có công văn 1434/TCT-KK ngày 07/04/2016 về việc gia hạn nộp mẫu 06/GTGT tới ngày 30/4/2016. - Tuy nhiên trong trường hợp này các doanh nghiệp nộp chậm sau thời hạn 30/01/2016 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo thông tư 166/2013/TT-BTC.

Call Now ButtonGọi Ngay