--Chính Sách Thuế

Làm việc nhiều nơi quyết toán thuế TNCN ở đâu

Tổng cục thuế đã có câu trả lời hết sức rõ ràng về vấn đề này (Công văn 261/TCT-TNCN, ngày 17/01/2018) Cụ thể như sau: -  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã [...]

By | Tháng Ba 4th, 2018|Thuế TNCN|0 Comments

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017 VÀ CẤP MST NGƯỜI PHỤ THUỘC

Căn cứ thực hiện: Điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Công văn số: 5749/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT ngày 05/02/2018 Link tải Công văn 5749/CT-TNCN: CV-5749-huong-dan-QTT-và-cap-MST-NPT

By | Tháng Hai 27th, 2018|Thuế TNCN, Thuế TNDN, Tin Bài|0 Comments

Những trường hợp sau thì bị ấn định thuế

Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Có [...]

By | Tháng Chín 10th, 2017|Kiến Thức Kế Toán, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế XK, NK|0 Comments

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ

Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn, vì thế Tổng cục thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS, theo đó hướng dẫn thực hiện việc viết tắt hóa đơn theo 4 công văn sau: 1. Công văn 4291/TCT-CS, ngày 10/12/2013 Khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế. […]

By | Tháng Chín 4th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ|0 Comments

Hướng dẫn các trường hợp phải lập biên bản thu hồi đối với hóa đơn viết sai – Hóa đơn

Có rất nhiều trường hợp kế toán băn khoăn khi viết hóa đơn sai đã xé khỏi cuống nhưng lại chưa giao cho khách hàng thì có phải lập biên bản thu hồi hay không, thông tư lại không nói rõ. Nay, Tổng cục thuế đã có Công văn 3396/TCT-CS ngày 31/07/2017, hướng dẫn rõ ràng rồi nhé: Theo Tổng cục thuế: Người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau: […]

By | Tháng Tám 17th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ|0 Comments

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân – Công văn 2700/TCT-TNCN 2017

Chuyên gia nước ngoài được nhà thầu nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc thì khoản thu nhập này chịu thuế TNCN tại Việt Nam, cá nhân phải tự khai và nộp thuế TNCN với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp tại Việt Nam khấu trừ, [...]

By | Tháng Tám 3rd, 2017|Thuế TNCN, Tin Bài|0 Comments

Dấu trên hóa đơn, những vấn đề cần lưu ý – Hóa đơn

 Khi có sự thay đổi về tên và địa chỉ của hóa đơn tự in, có thể đóng dấu tên hoặc địa chỉ mới lên hóa đơn để tiếp tục sử dụng thay vì phải hủy bỏ, đặt in lại hóa đơn. Thông tư số 39/2014/TT-BTC cho phép như trên nhưng không quy định rõ [...]

By | Tháng Bảy 18th, 2017|Hoá Đơn Chứng Từ, Tin Bài|0 Comments

Chi phí khấu hao không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp có nhiều Tài sản cố định và kế toán thường làm việc trích khấu hao tài sản để đưa vào chi phí. Tuy nhiên, không phải các trường hợp khi trích khấu hao tài sản mà các khoản chi phí đó đều được tính là chi phí hợp lý. Kế toán TP xin chia [...]

By | Tháng Sáu 16th, 2017|Thuế TNDN|0 Comments

Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành tháng 05/2017

Một số văn bản được các cơ quan như Bộ Tài chính, Tổng cục thuế hay các cục thuế ban hành trong tháng 5 vừa rồi. Theo đó, có nhiều văn bản sẽ được coi như là ví dụ điển hình để các doanh nghiệp có thể áp dụng làm theo. Kế toán TP tổng hợp [...]

By | Tháng Sáu 15th, 2017|Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN|0 Comments

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên HTKK thuế khi phát hiện có sai sót

Rất nhiều kế toán lúng túng trong việc kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT. Kế toán TP xin hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK 1. Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh [...]

By | Tháng Mười 10th, 2016|Hoá Đơn Chứng Từ, Kiến Thức Kế Toán, Thuế GTGT|4 Comments
Call Now ButtonGọi Ngay