Đào Tạo Kế Toán

THÔNG BÁO VIỆC MỞ LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TẠI QUẬN 10 – HỌC TỐI 2 4 6 – THÁNG 04/2018

Tháng Hai 27th, 2018|0 Comments

DẠY TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ PHÁT SINH (Học đi đôi với hành) * Cập nhập văn bản pháp luật ( [...]

THÔNG BÁO VIỆC MỞ LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TẠI QUẬN 10 – HỌC TỐI 3 5 7 – THÁNG 10/2017

Tháng Tám 22nd, 2017|0 Comments

DẠY TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ PHÁT SINH (Học đi đôi với hành) * Cập nhập văn bản pháp luật ( [...]

THÔNG BÁO VIỆC MỞ LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TẠI QUẬN 10 – HỌC TỐI 2 4 6 – THÁNG 9/2017

Tháng Tám 12th, 2017|0 Comments

DẠY TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ PHÁT SINH (Học đi đôi với hành) * Cập nhập văn bản pháp luật ( [...]

THÔNG BÁO VIỆC MỞ LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TẠI QUẬN 10 – HỌC TỐI 3 5 7 – THÁNG 7/2017

Tháng Sáu 4th, 2017|0 Comments

DẠY TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ PHÁT SINH                  ( Học đi đôi với hành) * [...]

Tin Bài

Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra

Tháng Tư 12th, 2018|0 Comments

Căn cứ vào:  + Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán [...]

Làm việc nhiều nơi quyết toán thuế TNCN ở đâu

Tháng Ba 4th, 2018|0 Comments

Tổng cục thuế đã có câu trả lời hết sức rõ ràng về vấn đề này (Công văn 261/TCT-TNCN, ngày 17/01/2018) [...]

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017 VÀ CẤP MST NGƯỜI PHỤ THUỘC

Tháng Hai 27th, 2018|0 Comments

Căn cứ thực hiện: Điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Công văn số: 5749/CT-TNCN V/v quyết toán [...]

Những trường hợp sau thì bị ấn định thuế

Tháng Chín 10th, 2017|0 Comments

Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật quản lý thuế Không nộp hồ sơ khai [...]

Dịch Vụ Kế Toán

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 

Tháng Mười Một 13th, 2016|0 Comments

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai [...]

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.3.8

Tháng Tám 12th, 2016|0 Comments

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng [...]

Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Tháng Tám 8th, 2016|3 Comments

Ngày 28/6/2016 Bộ Tài chính  ra TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo đó, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định [...]

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

Tháng Năm 4th, 2016|0 Comments

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật [...]